KONTAKT

TELEFON : 099 799 2200
E-MAIL : info@masado.hr
E-mail : sasa.jelic@masado.hr

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavak 1 i stavak 2 zakona o PDV-u (NN br. 73/13)